Intro Voorwaarden

A.T.G. Intro Voorwaarden.

1. Bevestiging:
Nadat een intro een bevestiging mail heeft gekregen dat er een leenset beschikbaar is, is deze set voor dat desbetreffende persoon gereserveerd.

2. Zoekraken/Defect:
Dit dient het liefst gelijk gemeld te worden, dit met voorkeur aan Dardo (indien aanwezig). Er zal ter plekke gekeken worden naar een passende oplossing.

3. Opzegging:
Indien om wat voor reden een intro niet mee kan, dient dit een week voor het evenement te zijn doorgegeven via de mail aan: nikhil@airsoftteamgroningen.nl
Alleen dan kan er aanspraak gemaakt worden op eventuele vergoedingen/tegoeden.

4. Verantwoording:
Een introducee is de gehele dag onder verantwoording van de aanvrager/pashouder. Houd hier rekenschap mee. Bij misplaatst gedrag kan dit ernstige gevolgen hebben voor de aanvrager/pashouder.

5. Leen goederen:
Behandel deze met respect, in geval van schade zal dit op het desbetreffende persoon verhaald worden. (Dit is een algemene airsoft regel Slopen is kopen)

 

Verder wenst A.T.G. het introducee een fijne actieve en vooral gezellige dag toe.